Użytkowanie

Dla zachowania sprawności i niezawodności okna przez wiele lat oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania należy bezwzględnie przestrzegać poniższych instrukcji:

 • Podczas prac przy oknach należy zwracać uwagę na własne bezpieczeństwo!
 • Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny znajdować się w pobliżu!

Niebezpieczeństwo wypadnięcia przez otwarte okno

 • Należy stosować jedynie stabilne drabiny.
 • Należy odpowiednio zabezpieczyć się przed wypadnięciem z okna.
 • Nie wolno opierać się na otwartym skrzydle okna.

Niebezpieczeństwo urazu przez przytrzaśnięcie

 • W trakcie zamykania okna/drzwi balkonowych nie należy trzymać niczego w obrębie ramy.

Zagrożenie zranieniem i uszkodzeniami materialnymi poprzez dociskanie skrzydła do muru

 • Nie należy dociskać skrzydła do muru.

Zagrożenie zranieniem i uszkodzeniami materialnymi poprzez wprowadzanie przeszkód pomiędzy skrzydło i ramę

 • Nie wolno wprowadzać przeszkód pomiędzy skrzydło i ramę.

Zagrożenie zranieniem i uszkodzeniami materialnymi poprzez dodatkowe obciążanie skrzydła

 • Nie należy obciążać dodatkowo skrzydła.

Zagrożenie zranieniem w wyniku działania wiatru

 • Należy zapobiegać możliwości działania wiatru na otwarte skrzydło
 • W przypadku wiatru/przeciągu należy zamknąć i zaryglować okno.

Zagrożenie zranieniem w przypadku awarii okna!

 • w przypadku awarii należy zrezygnować z obsługi okna.
 • okno należy zabezpieczyć i niezwłocznie skontaktować się z punktem serwisowym.

Okna

 

Rolety